profile picture of Richard Lijian JI

Richard Lijian JI

Associate | Beijing
|

Rising Star: China Private Equity: Foreign Firms

Legal 500 Asia Pacific 2021 - 2023