Article

Drones: Does liability come falling out of the sky? (Drones: Komt aansprakelijkheid uit de lucht vallen?)

Tijdschrift Aansprakelijkheids - en Verzekeringsrecht in de Praktijk

July 2016

Recent radio commercials, part of a government campaign on drone safety, have focused on providing information regarding the safe use of drones. The rules that drone users should keep in mind are being changed frequently in an attempt to match the rapid growth of drone usage in the Netherlands.

This article discusses the development of drone regulations in the Netherlands, as well as the obligations to which both recreational and occupational users of drones should adhere. Also covered are the various forms of damage that can ensue from the drone use, including not only material damage, such as damage to a plane via collision with a drone, but also intangible damage, such as the violation of another's privacy.

The (currently limited) insurance options, which allow recreational and professional users of drones to insure against potential damage that may be caused by their drones, are also discussed. The authors conclude that greater attention must be paid to the rules that apply to the recreational versus professional use of drones, and well as the potential for users to insure against damage caused by intoxicated usage. With the government campaign on the safe use of drones, the former seems to be underway. It is now up to insurers to pay attention to the latter.

Read the full article (Dutch - subscription required).

 


 

Sinds kort zijn er radiocommercials te horen over het veilig gebruiken van drones. Deze commercials zijn onderdeel van de overheidscampagne over het veilig gebruiken van drones. De regels waaraan gebruikers van drones zich dienen te houden zijn in korte tijd veelvuldig gewijzigd, hetgeen samenloopt met de snelle groei van het gebruik van drones in Nederland.

In dit artikel bespreek ik de ontwikkeling die de drone-regulering in Nederland heeft doorgemaakt en de verplichtingen waar zowel recreatieve als beroepsmatige gebruikers van drones zich aan dienen te houden. Vervolgens komen de verschillende vormen van schade aan bod welke met het gebruik drones gepaard kunnen worden. Het gebruik van drones kan bijvoorbeeld materiële schade met zich brengen, zoals de schade aan een vliegtuig door een botsing met een drone, maar ook immateriële schade, zoals de schending van andermans privacy door het gebruik van drones.

Tot slot worden de (momenteel beperkte) verzekeringsmogelijkheden besproken, waarmee recreatieve en beroepsmatige gebruikers van drones zich kunnen verzekeren tegen de schade die het gebruik van drones kan veroorzaken. Geconcludeerd wordt dat er (nog) weinig aandacht is voor de regels die gelden voor het recreatieve of beroepsmatige gebruik van drones en dat er ook weinig aandacht is voor de mogelijkheden waarop dronegebruikers zich tegen door het dronegebruik veroorzaakte schade kunnen verzekeren. Met de overheidscampagne over het veilig gebruik van drones lijkt aan het eerste punt (een begin van) invulling te worden gegeven. Het is nu aan de verzekeraars om aandacht te genereren voor specifieke droneverzekeringen.

Lees het volledige artikel (abonnement vereist).

Close
Feedback

Disclaimer

Unsolicited e-mails and information sent to Morrison & Foerster will not be considered confidential, may be disclosed to others pursuant to our Privacy Policy, may not receive a response, and do not create an attorney-client relationship with Morrison & Foerster. If you are not already a client of Morrison & Foerster, do not include any confidential information in this message. Also, please note that our attorneys do not seek to practice law in any jurisdiction in which they are not properly authorized to do so.