profile picture of Yoshitaka Katayama

Yoshitaka Katayama

Associate | Tokyo